< historie 2010
The City of Jeroen Bosch
In 2010 viert ARTOTS haar 10 jarig jubileum en zij heeft sinds 5 jaar haar basis in de melkfabriek.

performance weekend

download persbericht

Performance weekend
The City of Jeroen Bosch
17 - 19 september 2010

Instant Material to Create Art
Project sponsors/Subsidiënten
's-Hertogenbosch Zayaz Hermes Alijn Frank's Security Services bv
Fotos: Gerard Monté (GM)
DAG 1

Bas MaassenJohn LeerdamGeert SnijdersIrene SaddalFelix de ClerckAdriaan ReesIsidoor W. Wens
Sprekers vlnr: Bas Maassen, John Leerdam, Geert Snijders, Irene Saddal, Felix de Clerck, Adriaan Rees, Isidoor W. Wens
Klik hier voor informatie over de sprekers

 

150 Mensen hebben 17 september in The City of Jeroen Bosch de lezingen bijgewoond over de stand van kunstzaken oftewel stand van zaken in de kunst in een notendop. Er werd een beeld geschetst vanuit verschillende lagen van de sector. Daarnaast liepen er ongeveer 100 mensen rond bij de studio's op de diverse etages.

Bas Maassen, directeur woningcorporatie Zayaz Den Bosch, startte de middag met de opening van het South Park Studios Project, Lichting 2010 en een lezing over cultuurmecenaat.
John Leerdam, kamerlid PvdA 2003-2010, gaf een schets vanuit het perspectief van de landelijke overheid.
Geert Snijders, Raadslid PvdA Den Bosch, schetste het beeld vanuit het perspectief van de gemeentelijke overheid.
Irene Saddal, project coördinator Res Artis Amsterdam, gaf een beeld vanuit het perspectief van een internationaal gecoördineerd werkveld op het gebied van artist residenties en residentie mogelijkheden.

Felix de Clerck, coördinator AIR Antwerpen, gaf een lezing over hun Artist in Residence in Antwerpen.
Adriaan Rees
, kunstenaar Amsterdam/China, vertelde vanuit zijn werkervaring als kunstenaar die internationaal georiënteerd is en een duidelijk inzicht heeft op het werkveld en over het nut van samenwerking.
Ik (isidoor), kunstenaar Den Bosch, sprak over ARTCEB, een opkomende artist residentie in Suriname, en de samenwerking voor realisatie van projecten.

In een roes ben ik die dag gaan slapen. Geheel tevreden over het resultaat van de eerste dag van het project.  Maar tijdens zo’n opening mis ik vaak de kunstenaars waar ik zo hard mee gewerkt hebt om het project te kunnen realiseren. Wat de mensen bij de opening hebben gemist zijn de werken in melkfabriek.

Agenda performances zaterdag en zondag

John Leerdam
Lezing John Leerdam

Toine Klaassen
Performance Toine Klaassen

YouTube
Performance Sebastiaan Dijk

BasMaassen
Lezing Bas Maassen

bezoek
Publiek bij de performance van Jolanda Jansen

Jolanda Jansen
Performance Jolanda Jansen

DAG 2

De 2e dag van het performance weekend begon in het Zuiderpark met de flashmobs Picknick at South Park en Mind The Gap in samenwerking met Jong Actief Den Bosch. Vervolgens verscheen Mind The Gap op de Parade en het Kerkplein.

Ook Frans Daels liep met zijn performance door de binnenstad. En Justin Davy ging met zijn typemachine op werkbezoek in de binnenstad.

 

Justin Davy
Justin Davy - Hinthamerstraat (GM)

Justin Davy

Frans Daels
Frans Daels - Markt (GM)

Flashmob
MIND THE GAP Flashmob - Kerkplein (GM)

Mind The Gap
(GM)

Picknick
Picknick - Zuiderpark (GM)

DAG 3

Op de 3e dag begonnen de performances simultaan in Artots melkfabriek en Artots South Park Studios. In Artots melkfabriek begon Justin Davy gevolgd door Toine Klaassen met It could be better. Isidoor ontving tegelijkertijd bezoekers in Artots South Park Studios met zijn performance Helpdesk. In het begin van de middag werden de mensen doorgestuurd naar Artots melkfabriek. Daarna kwam de verlate performance van Jolanda Jansen die eindigde na 16.00 uur.

Omdat de performance Helpdesk van Isidoor W. Wens een - one on one - performance is ging hij door tot om 18.45 uur de laatste bezoekers vertrokken waren.
Over het algemeen kunnen we dit project bijschrijven in de lijst van meest interessante projecten die we ooit hebben georganiseerd. Tevens is dit het eerste project wat onze ambitie weergeeft en aangeeft welke richting we in willen in ons tweede decennium.

Jolanda Jansen
Jolanda Jansen

Toine Klaassen
Toine Klaassen - It could be better (GM)

Toine Klaassen

Justin Davy
Justin Davy

Isidoor W. Wens
Isidoor W. Wens - Helpdesk

Isidoor W. Wens

performance weekend - The City of Jeroen Bosch

Peeping at contemporary autonomous performance art

PROGRAMMA lezingen & performances
vrijdag 17 september
OPENING in South Park Studios
MIND THE GAP Flashmobs centrum Den Bosch
14.30-15.15
.......................
Bas Maassen
Directeur woningcorporatie Zayaz Den Bosch.........
OPENING
- South Park Studios Project
- Lichting 2010
Lezing cultuurmecenaat
15.15-15.45 John Leerdam
Kamerlid PvdA 2003-2010

OPENING
- galerieruimte ARTOTS
- The City of Jeroen Bosch

Geert Snijders Raadslid PvdA Den Bosch
16.00-16.45 Irene Saddal
Res Artis Amsterdam
...................................
Lezing over kansen en internationale mogelijkheden voor kunstenaars en oriëntatie op het werkveld in residenties. Interactie met publiek.
16.45-17.15 Felix de Clerck
AIR Antwerpen
Lezing over Artist in Residence.
17.15-18.00 Adriaan Rees
kunstenaar Amsterdam/China
Gesprek over ARTCEB en internationale oriëntatie op het werkveld. Interactie met publiek.
Isidoor W. Wens
kunstenaar Den Bosch
18.00-19.30 Gelegenheid tot napraten
zaterdag 18 september
13.00-14.30 Picknick at South Park
14.00-16.00 Performances centrum Den Bosch
zondag 19 september
14.00-16.00 Performances centrum Den Bosch

Met dit project vieren we ook de opening van de galerie in ARTOTS South Park Studios Den Bosch en presenteren we de naam van de galerie. Tijdens dit performance weekend zijn er lezingen, een expositie, netwerkbijeenkomst en performances op diverse locaties. De performers conformeren zich aan het thema Instant Material to Create Art, waarbij gebruik gemaakt wordt van: stem, lijf, omgeving, publiek, etc.

The City wordt georganiseerd voor professionals uit de kunst en cultuursector, het bedrijfsleven, studenten van kunstvakopleidingen, jongeren en overige geïnteresseerden in performancekunst.

Jolanda Jansen
Jolanda Jansen - You Pink Who?

PERFORMERS

Frans Daels (B)
Justin Davy
(ZA)
Sebastiaan Dijk
(NL)
Jolanda Jansen
(NL)
Toine Klaassen
(NL)
Eunice Langerwaard (NL)
Pernille Lonstrup
(DK)
Navin Thakoer
(NL)
Vera van der Velden
(NL)
Isidoor W. Wens (NL/SR)

Samenwerking
Bij de organisatie van dit project werkt ARTOTS nauw samen met organisaties en bedrijven die kunnen bijdragen aan:

verbreding van het draagvlak voor performancekunst
deskundigheidsbevordering voor kunstenaars
het opbouwen en uitbouwen van een (internationaal) netwerk waaruit nieuwe initiatieven en samenwerkingssverbanden kunnen ontstaan
synergie tussen kunstenaars-publiek-instellingen-bedrijfsleven
het toegankelijker maken van (performance-)kunst voor een breed publiek

Om deze doelen te bereiken werken we samen met onder andere; SESAM Academie, Koning Willem 1 College, Res Artis, Galant, woningcorporatie Zayaz, stichting Jong Actief.

Met dit performance project evalueren, concluderen en vieren wij onze overbodigheid ten aanzien van de culturele ontwikkeling rondom Jeroen Bosch in Den Bosch. Wij zijn blij dat wij niet meer kunnen zeggen dat er geen aandacht is voor Jeroen Bosch zoals wij vanaf 2000 uitschreeuwden.

Reagerend op de huidige financiële crisis in de wereld hebben we ervaringsdeskundigen uitgenodigd die gaan praten over cultuurmecenaat. Daarnaast bieden we informatie over o.a. internationaliseren ten behoeve van professionalisering van de kunstenaarsberoepspraktijk.

Locaties
De City of Jeroen Bosch zal plaatsvinden in en rond het centrum van 's-Hertogenbosch, met name in het Zuiderpark en op de locaties:
• ARTOTS South Park Studios - 3e verdieping
• ARTOTS melkfabriek

ARTOTS melkfabriek
Guldenvliesstraat 4H
5211 AM Den Bosch

ARTOTS South Park Studios
Zuiderparkweg 284
5216 HE Den Bosch


Zoek ARTOTS South Park Studios via Google Earth.

Je kunt deze informatie doorsturen aan mensen waarvan je denkt dat ze geïnteresseerd zijn.

programma 2010